Български English

За нас

Техноваксистем ООД е създадено през 1990 г. и отговаря на изискванията за научно-производствено предприятие. Дейността на дружеството е свързана с проектиране, изработване и внедряване на вакуумни съоръжения и технологии в областта на машиностроенето в няколко основни направления: термообработка, нанасяне на покрития, водородни енергийни системи, хранително-вкусова промишленост, медицина.

Успоредно с решаването на технологични задачи, поставени от реално действащата икономика, Техноваксистем ООД развива и научно-изследователска дейност. От 2003 г. до момента успешно са финализирани пет проекта по ФАР, Европейския съюз и Научно-изследователския фонд на България.

Внедрявайки резултатите от тази дейност в производството си, Техноваксистем ООД повишава качеството на своите продукти и е предпочитан партньор в областта на вакуумните технологии и инсталации в България. С реализираните иновации дружеството печели клиенти и в страни от Европа – Италия, Испания, Полша, Турция.

Техноваксистем ООД разполага с производствени участъци, където са монтирани вакуумни съоръжения, собствени разработки, служещи както за демонстрация на възможностите, така и за изпълнение на поръчки, възложени от клиенти.
Основни направления, в които дружеството развива своята дейност са:
✓  технологии и съоръжения за термична и химико-термична обработка във вакуум;
✓  технологии и съоръжения за нанасяне на метални покрития;
✓  технологии и съоръжения за производство на диамантни инструменти;
✓  технологии и съоръжения за PIM и MIM процеси;
✓  технологии и съоръжения за производство на елементи на водородни енергийни системи.

ISO 9001:2008

През 2012 г. Техноваксистем ООД внедри система за качество ISO 9001:2008. Сертифицирането се извърши по проект „Повишаване на конкурентоспособността на Техноваксистем ООД чрез въвеждане на система за управление ISO 9001:2008” към Изпълнителната агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия.