Български English

Карта на сайта

Техноваксистем ООД | Начало
Проектиране, изработване и внедряване на вакуумни съоръжения и технологии в няколко основни направления: термообработка, нанасяне на покрития, водородни енергийни системи
Услуги от Техноваксистем ООД | Tермообработка на метали | Вакуумни пещи под наем | Поддръжка и ремонт на вакуумни инсталации
вакуумни пещи за термична и химико-термична обработка на метали, вакуумни инсталации за нанасяне на метални покрити | Техноваксистем ООД
Проектиране и изработване на вакуумни пещи за термична и химико-термична обработка | Техноваксистем ООД
Проектиране и изработване на вакуумни инсталации за нанасяне на метални покрития | Техноваксистем ООД
Разработване на софтуер за управление и контрол на базата на изкуствен интелект | Техноваксистем ООД
Техноваксистем ООД | Оборудване
Техноваксистем ООД | Оборудване | Вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на дребногабаритни изделия
Техноваксистем ООД | Оборудване | Двузонова вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на конструкционни и инструментални стомани
Техноваксистем ООД | Оборудване | Тризонова вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на конструкционни и инструментални стомани
Техноваксистем ООД | Оборудване | Вакуумна инсталация за йонно азотиране
Техноваксистем ООД | Оборудване | Вакуумна инсталация за нанасяне на двукомпонентни многослойни покрития чрез магнетронно разпрашаване
Техноваксистем ООД | Оборудване | Вакуумна инсталация за нанасяне на трикомпонентни многослойни покрития чрез магнетронно разпрашаване
Техноваксистем ООД | Оборудване | Вакуумна инсталация за нанасяне на трикомпонентни многослойни покрития чрез електродъгово изпаряване
Техноваксистем ООД | Оборудване | Високовакуумна високотемпературна пещ
Техноваксистем ООД | Оборудване | Вакуумна пещ за йонно химико-термично обработване и ускорено газово охлаждане
Техноваксистем ООД | Оборудване | Вакуумна пещ за цeментация и нитроцементация в пулсиращ тлеещ разряд и ускорено газово охлаждане
Tехнологии за термична и химико-термична обработка, нанасяне на метални покрития, брейзване на изделия и сушене във вакуум | Техноваксистем ООД
Технологии за термична и химико-термична обработка | Техноваксистем ООД
Технологии за нанасяне на покрития | Техноваксистем ООД
Технологии за производство на диамантни инструменти чрез брейзване във вакуум | Техноваксистем ООД
Tехнологични процеси за производство на водородни горивни клетки с протонообменна мембрана | Техноваксистем ООД
Технологии и вакуумни пещи каталитично извличане на свързващите вещества, синтероване и химико-термично обработване на прахово-металургични изделия. | Техноваксистем ООД
Техноваксистем ООД | Контакти
Техноваксистем ООД | Карта на сайта