Български English

Оборудване

Техноваксистем ООД разполага с производствени участъци, където са монтирани съоръжения, собствен разработки. Те служат както за демонстрация на възможностите, така и за изпълняване на поръчки, възложени от клиенти в областта на термичната и химико- термичната обработка, нанасяне на покрития и изработване на диамантни инструменти.

Вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на дребногабаритни изделия повече
Двузонова вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на конструкционни и инструментални стомани повече
Тризонова вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на конструкционни и инструментални стомани повече
Вакуумна инсталация за йонно азотиране повече
Вакуумна инсталация за нанасяне на двукомпонентни многослойни покрития чрез магнетронно разпрашаване повече
Вакуумна инсталация за нанасяне на трикомпонентни многослойни покрития чрез магнетронно разпрашаване повече
Вакуумна инсталация за нанасяне на трикомпонентни многослойни покрития чрез електродъгово изпаряване повече
Високовакуумна високотемпературна пещ повече
Вакуумна пещ за йонно химико-термично обработване и ускорено газово охлаждане повече
Вакуумна пещ за цeментация и нитроцементация в пулсиращ тлеещ разряд и ускорено газово охлаждане повече