Български English

Вакуумна пещ за цeментация и нитроцементация в пулсиращ тлеещ разряд и ускорено газово охлаждане

 Предназначение

Вакуумната пещ е предназначена за провеждане на термична и химико-термична обработка – азотиране, цементация и нитроцементация, в пулсиращ тлеещ разряд и ускорено газово охлаждане на инструментални и бързорежещи стомани. Особено подходяща е за обработване на изделия, чиято конструкция крие риск от напукване или деформация.

 Конструкция

Съоръжението е хоризонтален тип и се състои от:
✓ вакуумна камера с двойни водоохлаждащи стени;
✓ вакуумен помпен агрегат;
✓ електрическо захранване и управление;
✓ водоохладителна система;
✓ ресивер с компресор;
✓ система за ускорено газово охлаждане;
✓ газонатичаща система.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, L x B x H, mm 580x400x400
Максимална маса на обработваните изделия, кг 60
Максимална работна температура, °С 1100
Пределен вакуум, hPa 5.10-2