Български English

Двузонова вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на конструкционни и инструментални стомани

 Предназначение

Основното предназначение на вакуумната пещ е за закаляване в масло на изделия от инструментални и конструкционни стомани. Пещта може да се използва както за термична, така и за химико-термична обработка: навъглеродяване, азотиране, нитроцементация и карбонитриране. Съоръжението осигурява възможност с едно зареждане да се изпълняват последователно процесите закаляване и отвръщане. Не се налага няколкократно повторение на операциите транспортиране и зареждане в други съоръжения, характерни за конвенционалните методи за термична обработка.

 Конструкция

Съоръжението е вертикален тип и се състои от:
✓ нагревателен модул;
✓ охлаждащ модул, разположен под нагревателния модул;
✓ подвижни екрани, отделящи нагревната от охлаждащата зона;
✓ вакуумен помпен агрегат;
✓ електрическо захранване и управление;
✓ газонатичаща система;
✓ водоохладителна система.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, D x L , мм 350 х 450
Максимална маса на обработваните изделия, кг 50
Максимална работна температура, °С 1200
Пределен вакуум, hPa 1.10-1