Български English

Вакуумни пещи за термична и химико-термична обработка на метали

Техноваксистем ООД проектира и изработва вакуумни пещи за термична и химико-термична обработка. В зависимост от конструкцията съоръженията са хоризонтален или вертикален тип, с въртяща се реторта или камбанен тип, а по отношение вида на охлаждащата среда – с масло или газ. Предназначени са за процесите: отгряване, закаляване, отвръщане, цементация, азотиране, нитроцементация, карбонитриране, брейзване и други. С тях се реализират предимствата на вакуумната термообработка, като:


✓ отсъствие на обезвъглеродяване, вследствие на което се запазва химичният състав на повърхностния слой на термообработваните изделия;
✓ отсъствие на окисление, при което повърхностите остават чисти и се запазва или подобрява тяхната грапавост;
✓ значително намаляване на деформациите;
✓ премахване (в повечето случаи) на припуските за окончателна механична обработка на изделията, вследствие на горните предимства;

Вакуумните пещи за термична и химико-термична обработка се характеризират със следните предимства:


✓ повишена на производителност;
✓ интелигентен контрол на параметрите на процеса;
✓ липса на отпаден продукт, който да замърсява околната среда;
✓ оптимизирани размери и ефективно използване на работното пространство;
✓ гарантиране на качеството на произведената продукция;
✓ репродуктивност - повторяемост на резултатите;
✓ изработени са от висококачествени материали;
✓ висока ефективност.

Техноваксистем ООД проектира и изработва вакуумни инсталации за термична и химико-термична обработка съгласно техническо задание, предоставено от клиент.