Български English

Софтуер за управление и контрол на вакуумните инсталации

Специално разработеният софтуер за управление и контрол на вакуумните пещи за термична и химико-термична обработка и инсталациите за нанасяне на покрития осигурява поддържане на оптимални работни параметри на процеса, гарантира качество на продукцията и е потребителски насочен. Софтуерът е базиран на интелигентен контрол, осигурява повишаване на ефективността на вакуумните съоръжения и елиминира вероятността от операторски грешки.