Български English

Водородни енергийни системи

Техноваксистем ООД разработва технологични процеси за производство на водородни горивни клетки с протонообменна мембрана. На базата на разработени по проект технологии е изработен прототип на водородна горивна клетка с протонообменна мембрана. Създадени са условия за повишаване ефективността на отлаганото катализаторно покритие посредством микропроцесорно управление на технологичния процес. Катализаторните материали се нанасят чрез магнетронно разпрашване във вакуум върху протонообмена мембрана като многослойни наноразмерни покрития.

Водородни енергийни системи

Естествено продължение на изследователската дейност по темата и постигнатите резултати по предходни проекти е одобреният проект за научно-изследователска дейност, съфинансиран от Националния иновационен фонд с координатор Техноваксистем ООД, който включва разработване на децентрализирани интелигентни енергийни системи за преобразуване и съхранение на енергия на базата на водород. Децентрализирани интелигентни енергийни системи намират приложение в бита и лекия сухоземен и воден транспорт. В зависимост от приложението и условията на експлоатация те се обучават и адаптират съгласно нуждите на потребителя.