Български English

Термична и химико-термична обработка

Техноваксистем ООД разработва технологии за термична и химико-термична обработка, като: отгряване, закаляване, отвръщане, цементация, азотиране, нитроцементация, карбонитриране, брейзване.

Термична и  химико-термична обработка

Термичната и химико-термичната обработка във вакуум се предпочита пред конвенционалната поради:
✓ отсъствие на обезвъглеродяване, вследствие на което се запазва химичният състав на повърхностния слой на термообработваните изделия;
✓ отсъствие на окисление, при което повърхностите остават чисти и се запазва или подобрява тяхната грапавост;
✓ значително намаляване на деформациите;
✓ премахване (в повечето случаи) на припуските за окончателна механична обработка на изделията, вследствие на горните предимства;
✓ липса на отпаден продукт, който да замърсява околната среда.