Български English

PIM / MIM процеси

Техноваксистем ООД разработва технологии и вакуумни пещи за каталитично извличане на свързващите вещества, синтероване и химико-термично обработване на прахово-металургични изделия, получени при процеса Metal injection molding (MIM).

PIM и MIM процеси

Основните предимства на тази технология са:
✓ изработване на детайли със сложна конфигурация;
✓ висока производителност;
✓ повторяемост и висок клас на точност;
✓ голяма гама от изходни материали;
✓ ниска стойност на труда;
✓ отпада необходимостта от довършителни операции, в случай, че е необходимо, те са минимални.