Български English

Услуги от Техноваксистем ООД | Tермообработка на метали | Вакуумни пещи под наем | Поддръжка и ремонт на вакуумни инсталации

Термична обработка

Техноваксистем ООД разполага с вакуумни съоръжения, собствена разработка, които служат както за демонстрация на възможностите, така и за изпълняване на поръчки, възложени от клиенти, в областта на термичната и химико – термична обработка, нанасяне на покрития и изработване на диамантни инструменти.
Видовете термообработка, която извършваме за наши клиенти, са: закаляване, отвръщане, отгряване, подобрение, азотиране, цементация, нитроцементация, карбонитриране и др.

Поддръжка и ремонт на вакуумни инсталации

Техноваксистем ООД предлага:
✓ следгаранционна поддръжка на вакуумни съоръжения за термична и химико – термична обработка и нанасяне на покрития;
✓ ремонт на вакуумни съоръжения;
✓ консултации за отстраняване на проблем, за който не е необходимо присъствието на експерти на Техноваксистем ООД на място;
✓ обучение на оператори и технолози за работа с вакуумно съоръжение.

Вакуумни пещи под наем

Техноваксистем ООД отдава вакуумни пещи за термична и химико-термична обработка под наем.
✓ Вакуумните пещи са монтирани на платформи, което осигурява кратки срокове за транспорт и пускане в действие на територия на клиента.
✓ Изработени са от материали, осигуряващи висока ефективност на процеса на термообработка.
✓ Управлението им е автоматизирано и не изисква висококвалифициран персонал.
✓ Предоставянето на пещи под наем дава възможност за лесна адаптивност на клиента за изпълнение на възникнали договори и поръчки при намалени производствени разходи.

За повече информация се свържете с нас.