Български English

Вакуумна инсталация за йонно азотиране

 Предназначение

В инсталацията се провеждат процесите азотиране и карбонитриране в тлеещ разряд на детайли от различни стомани или други материали с цел повишаване на тяхната повърхностна твърдост, износоустойчивост и корозионна устойчивост. Намира широко приложение в различни области на промишлеността: военна, автомобилна, корабостроителна и нефтодобивната, при производството на металорежещи машини, хидравлични зъбни помпи, строителни машини, в редукторостроенето, каростроенето, при възли и машини за хранителната и химическата промишленост.

 Конструкция

Съoръжението се състои от:
✓ вакуумна камера - камбанен тип;
✓ газонатичаща система;
✓ вакуумен помпен агрегат;
✓ импулсен плазмен генератор;
✓ електрическо захранване и управление.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, D x L , мм 1300 х 1000
Максимална маса на обработваните изделия, кг 1000
Максимална работна температура, °С 700
Работни газове азот, водород, амоняк, аргон, метан, пропан-бутан
Работно налягане, Ра (0.1-10).102