Български English

Вакуумна инсталация за нанасяне на трикомпонентни многослойни покрития чрез електродъгово изпаряване

 Предназначение

Вакуумната инсталация е предназначена за нанасяне на покрития от различни метали или химични съединения на тяхна основа. Предимство на съоръжението е възможността да се получават еднослойни или многослойни еднокомпонентни покрития, както и еднослойни или многослойни многокомпонентни покрития.

 Конструкция

Съоръжението се състои от:
✓ водоохлаждаема вакуумна камера – хоризонтален тип;
✓ високовакуумен помпен агрегат;
✓ електродъгови изпарители с водоохлаждаеми титанови електроди-катоди;
✓ електросъпротивителен нагревател;
✓ електрическо захранване и управление;
✓ дозираща газова система за Ar, N2, O2, CH4;
✓ водоохладителна система.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, D x H, mm 370 x 300
Нисковолтово електродъгово захранване, бр. 3
Максимална работна температура, °С 650
Пределен вакуум, hPa 1.10-6