Български English

Вакуумна пещ за йонно химико-термично обработване и ускорено газово охлаждане

 Предназначение

Вакуумната пещ е предназначена за отгряване, азотиране, карбонитриране, брейзване, синтероване и др. при температури до 1100°С. Намира приложение в областта на машиностроенето, автомобилостроенето и др.

 Конструкция

Съоръжението е хоризонтален тип и се състои от:
✓ вакуумна камера с двойни водоохлаждащи стени;
✓ високовакуумен помпен агрегат;
✓ електрическо захранване и управление;
✓ водоохладителна система;
✓ ресивер с компресор;
✓ система за ускорено газово охлаждане;
✓ газонатичаща система.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, L x B x H, mm 1100x1100x1100
Максимална маса на обработваните изделия, кг 1000
Максимална работна температура, °С 1100
Пределен вакуум, hPa 5.10-5