Български English

Вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на дребногабаритни изделия

 Предназначение

Съоръжението е предназначено за закаляване в масло или вода на дребногабаритни изделия от конструкционна стомана, като: гвоздеи, зегери, подложни, пружинни шайби и др. Детайлите се зареждат в барабан, който се намира в непрекъснато ротационно движение, осигуряващо хомогенното им нагряване. Пещта може да се използва за отгряване, закаляване, азотиране и цементация. Съоръжението е ниско енергоемко и се характеризира с голяма производителност.

 Конструкция

Съоръжението се състои от:
✓ цилиндричен хоризонтален термичен модул;
✓ барабан, монтиран в термичния модул;
✓ охлаждаща вана;
✓ нисковакуумен помпен агрегат;
✓ електрозахранващ и управляващ блок за автоматично управление и контрол на съоръжението и технологичния процес;
✓ газонатичаща система.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, D x L , мм 375 х 1000
Максимална маса на обработваните изделия, кг 50
Максимална работна температура, °С 1000
Пределен вакуум, hPa 1.10-1