Български English

Високовакуумна високотемпературна пещ

 Предназначение

Вакуумната пещ е предназначена за брейзване, отгряване, синтероване, азотиране, карбонитриране при температури до 1250°С на детайли от инструментална и конструкционна стомана в областта на машиностроенето, автомобилостроенето и др. . В съоръжението могат да се брейзват диамантни и инструменти от CBN.

 Конструкция

Вакуумната пещ е от вертикален тип и се състои от:
✓ вакуумна камера с двойни водоохлаждащи стени;
✓ високовакуумен помпен агрегат;
✓ електрическо захранване и управление;
✓ газонатичаща система;
✓ водоохладителна система.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, D x H, mm 420 x 480
Максимална маса на обработваните изделия, кг 150
Максимална работна температура, °С 1250
Пределен вакуум, hPa 5.10-5