Български English

Тризонова вакуумна пещ за термично и химико-термично обработване на конструкционни и инструментални стомани

 Предназначение

Основното предназначение на тризоновата вакуумната пещ, както и на двузоновата, е за закаляване в масло на изделия от инструментални и конструкционни стомани. Съоръжението може да се използва също за вакуумно навъглеродяване, азотиране, нитроцементация и карбонитриране.

 Конструкция

Съоръжението е вертикален тип и се състои от:
✓ нагревателен модул;
✓ междинен модул за зареждане на детайлите;
✓ подвижни екрани, отделящи нагревната от зоната за зареждане;
✓ охлаждащ модул;
✓ вакуумен помпен агрегат;
✓ електрическо захранване и управление;
✓ газонатичаща система;
✓ водоохладителна система.

 Технически характеристики

Размери на работното пространство, D x L , мм 350 х 450
Максимална маса на обработваните изделия, кг 50
Максимална работна температура, °С 1280
Пределен вакуум, hPa 1.10-1