Български English

Вакуумни инсталации за нанасяне на метални покрития

Техноваксистем ООД проектира и изработва вакуумни инсталации за нанасяне на метални рефлекторни, селективни, декоративни, износоустойчиви, корозионноустойчиви, биосъвместими и катализаторни покрития.

Вакуумните съоръжения гарантират:

✓ равномерност на нанесеното покритие;
✓ качество и повторяемост на резултатите;
✓ оптимизирано използване на работното пространство;
✓ ефективно използване на материала за нанасяне на покритие по време на процеса.

Вакуумните инсталации за нанасяне на покрития посредством магнетронно разпрашване, електродъгово изпаряване и термично изпаряване се изработват по поръчка на клиента, като по този начин се осигурява оптимално решение. Всички съоръжения могат да бъдат комплектовани с ротационни маси с цел повишаване на ефективността на съоръженията. Високата ефективност, запазването на характеристиките на вакуумните пещи за дълъг период от време и качество на продукцията се гарантират с използването на висококачествени материали и иновативни конструктивни и технологични решения.