Български English

Технологии

Техноваксистем ООД разработва за свои клиенти технологии за термична и химико-термична обработка, нанасяне на метални покрития, брейзване на изделия във вакуум, ПИМ и МИМ процеси и др.

В голямата си част те са иновативни и са разработени по проекти, съфинансирани по програма ФАР на Европейския съюз и Националния иновационен фонд на България. В периода 2004 – 2011 г. успешно са приключени следните научно изследователски проекти с приложен характер:

✓ „Разработване на технологии за цементация и нитроцементация в пулсиращ тлеещ разряд и ускорено газово охлаждане“ ;

✓ „Технологии за нанасяне на многокомпонентни метални нанопокрития върху инструменти“ ;

✓ „Технологии за получаване на нови материали с висока водородосъхраняваща способност“ ;

✓ „Разработване на технологични процеси за производство на водородни горивни клетки с протонообмена мембрана“ .

За нуждите на производството на изделия със специално предназначение са създадени технологии и инсталации за провеждане на PIM и MIM процеси.