Български English

Диамантни инструменти

Техноваксистем ООД усъвършенства технологии за производство на диамантни инструменти чрез брейзване във вакуум. Технологиите се състоят в спояване на диамантен прах върху метален корпус във вакуумна пещ. Диамантните инструменти, изработени по този метод, имат следните предимства:

✓ възможност за изработване на инструменти със сложна конфигурация;
✓ здрава връзка на синтетичния диамант към металния корпус;
✓ дълъг “живот” на инструмента, предвид употребата на синтетичен диамант с висока температурна устойчивост;
✓ не се изисква водно охлаждане по време на експлоатация;
✓ не съществува риск от отчупване на части от инструментите по време на експлоатация, респ. нараняване на оператора;
✓ технологията на производство не замърсява околната среда и е енeргийно ефективна.

Вакуумно споените диамантни инструменти са предназначени за рязане, профилиране, пробиване, шлайфане и полиране на сложни по конфигурация изделия от гранит, камък, мрамор, гранитогрес, теракота, варовик, фаянс, текстолит, стъклотекстолит, гипсокартон, газобетон, пенобетон и др.