Български English

Нанасяне на покрития

Техноваксистем ООД успешно решава производствени проблеми на клиенти чрез разработването на технологии за нанасяне на покрития посредством магнетронно разпрашване и електродъгово изпаряване. С нанасянето на еднослойни или многослойни еднокомпонентни или многокомпонентни метални покрития се удовлетворяват изисквания за физични, химични, механични и декоративни свойства на изделията. Нанасят се покрития с дебелина до 10 μm на базата на Ti, Cr, Al, Cr-Ni, Cu, С и техните съединения, като: TiN, TiCN, TiAlN, TiAlCN, CrN, AlN и др.

Предимства на нанасянето на покрития чрез магнетронно разпрашване и електродъгово изпаряване във вакуум са:

✓ липса на нежелано формиране на окисен слой;
✓ прецизен контрол на дебелината на покритието;
✓ формиране на здрава връзка между покритието и детайла;
✓ ефективно използване на материала, от който се нанася покритието;
✓ контрол на структурата на покритието.